Kwaliteit

Onze vaktherapeuten hebben allen een erkende FVB opleiding gevolgd namelijk een Masteropleiding Speltherapie of een Post HBO opleiding tot speltherapeut.
Al onze benodigde gegevens, professionalisering en/of registraties zijn op orde. We blijven vakbekwaam door ons lidmaatschap en registratie in het Register Vaktherapie, die hoge eisen stelt op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie. Meerdere van onze therapeuten zijn SKJ geregistreerd.

Er is veel kennis en ervaring aanwezig in onze praktijk, die we zeer regelmatig vergroten, verbreden en verdiepen. Speltherapeuten werkzaam bij Kinderpraktijk Papillon laten zich jaarlijks bijscholen om de kennis over ontwikkelingen in de psycho-sociale zorg up to date te houden.
We hebben vast (maandelijks) overleg (praktijk-, intervisievergaderingen), maar zoeken elkaar daarbuiten ook op om te overleggen en/of te delen.

Kiwa Keurmerk ZZP-er

Met het Kiwa keurmerk voldoet kinderpraktijk Papillon aan de beroeps- en ondernemerseisen en verleent kwalitatief goede zorg. Met Mijn Keurmerk laat onze praktijk  zien dat wij voldoen aan alle WKKGZ-eisen. Wij allen zijn in het bezit van het KIWA Keurmerk voor ZZP-er Zorg en Welzijn.

Voor ouders en opvoeders is het kwaliteitskeurmerk een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van zzp’ers.

Keurmerkregister

U kunt in het Kiwa Keurmerkregister Keurmerkregister – MijnKeurmerk.nl relevante informatie vinden voor het controleren van gecertificeerde ZZP’ers. In het register kunt u de volgende gegevens o.a. opzoeken: het registratienummer, type keurmerk, het kwalificatieniveau, status en geldigheid van het Keurmerk van de ZZP’er.