Home » Over ons

Over ons

Wij, de therapeuten van kinderpraktijk Papillon, vinden het heel belangrijk dat zowel kinderen als hun ouders zich bij ons ‘thuis’ voelen.

In alle vormen van onze hulpverlening is ons doel een kind zo goed mogelijk te volgen en te ondersteunen op zijn levensroute en in zijn eigen tempo en zijn/haar ouders of verzorgers te ondersteunen en adviseren in dat proces.

Ieder mens, ongeacht zijn/haar levensovertuiging, is bij ons van harte welkom!
Ons team bestaat voor een groot deel uit mensen die het christelijk geloof als leidraad voor hun leven nemen.

Kinderpraktijk Papillon heeft 3 vestigingen; een vestiging in Capelle aan den IJssel, een vestiging in Zoetermeer en een vestiging in Zwijndrecht. Daarnaast werken we ook samen met een collega in Ouderkerk aan den IJssel.
We vinden het fijn er voor veel kinderen en hun ouders te kunnen zijn en iets voor hen te kunnen betekenen!

In ons team van speltherapeuten is veel kennis en ervaring aanwezig, die we zeer regelmatig vergroten, verbreden en verdiepen.

Hoe het allemaal begon..

Mijn naam is Mirjam Reinders.

Voordat ik speltherapeute werd, heb ik een heel aantal jaren in het basisonderwijs gewerkt.

In het jaar 2000 begon ik mijn loopbaan in het basisonderwijs als leerkracht. De jaren erna werkte ik in de verschillende groepen tussen 1 – 8. Naast leerkracht werkte ik als intern begeleider. Ik merkte dat mijn hart vooral uitging naar de kinderen met sociale en emotionele problemen. Hen wilde ik graag ‘helpen’.

Ik volgde een studie orthopedagogiek en deed allerlei cursussen rondom gedragsproblematiek, maar ik kwam erachter dat het ècht helpen van kinderen met sociale en emotionele problematiek in het vluchtige, klassikale en vooral productgerichte onderwijs best heel lastig was.

Mijn moeder had de studie speltherapie in Utrecht gevolgd en toen zij een eigen praktijk (met de naam Papillon) startte verwees ik als IB-er een aantal kinderen naar haar door.
Ik ervaarde hoe helend speltherapie kon werken voor het kind thuis, maar ook op school. Ik kreeg het verlangen deze studie zelf ook te mogen doen.

In mijn studiejaren werkte ik als speltherapeute op het Speciaal Basisonderwijs en in de praktijk van mijn moeder. In het examenjaar werd ik zelf moeder, een intense en prachtige ervaring. Ik stond op een kruising in mijn leven óf na mijn zwangerschapsverlof weer het onderwijs in óf de ingeslagen weg van speltherapie afmaken en mijn droom proberen te verwezenlijken. Ik koos voor het laatste en in 2009 opende ik mijn eigen praktijk voor speltherapie in Capelle aan den IJssel.

In de jaren die volgden mocht ik een team van fijne, gedreven en deskundige mensen om me heen verzamelen. In maart 2017 openden we een tweede praktijk voor speltherapie en andere hulpverleningsvormen in Zoetermeer en in september 2020 een derde praktijk in Zwijndrecht.

Visie èn onze naam Papillon

Ieder kind – uw kind – is uniek, met eigen mogelijkheden en groeicapaciteiten.
Soms zijn er factoren in het kind, het gezin, de omstandigheden of een combinatie daarvan, waardoor de ontwikkeling niet goed op gang komt of stagneert. Ondanks al uw inspanningen lukt het niet of niet voldoende om deze situatie te veranderen.
We vergelijken dit groeiproces met een rups die zich ontpopt. Zodra de rups zich gaat ontpoppen, sluit hij zich op in zijn cocon en wordt vloeibaar. Zoals een kind zich opsluit of zich opgesloten voelt.

Binnen de client-centered benadering staat het kind centraal en niet het probleem.
Het doel is niet alleen het probleem op te lossen, maar vooral het kind zo goed mogelijk en in zijn eigen tempo te volgen en te ondersteunen op zijn levensroute.

Om ons werk zo goed mogelijk te verrichten maken wij gebruik van de steun en reflectie van collega’s. Daarom hebben we regelmatig overleg en ondersteuning in de vorm van intervisie, werkbegeleiding en trajecten van supervisie. Daarnaast houden we onze vakkennis op peil met jaarlijkse bij- en nascholingen. We vinden het belangrijk om een goed contact te hebben met andere hulpverleners en verwijzers om de begeleiding van uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Vogels vliegen, vissen zwemmen en kinderen ‘spelen’. Deze uitspraak geeft prachtig weer dat ‘spelen’ de taal van kinderen is. Met behulp van deze taal kan een kind laten zien hoe hij zichzelf ziet, hoe hij anderen ziet en hoe hij de wereld om zich heen ervaart. Hij kan laten zien welke dingen hij moeilijk vindt, welke dingen hem verdrietig, boos, wanhopig en onzeker maken, hij kan zijn verlangens verbeelden. Hij kan als het ware zichzelf uitdrukken in zijn spel.
Omdat het voor een kind moeilijk is om te praten over deze dingen, biedt het ‘alsof-karakter de mogelijkheid tot onbevangen spelgedrag. Het kind kan eerdere (pijnlijke) ervaringen opnieuw vormgeven in zijn spel, deze al spelend verwerken en een plekje geven.
Hij kan experimenteren met nieuwe vormen van gedrag zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn dagelijks leven. Spelen is immers alleen maar ‘doen-alsof’.
Daarnaast is het heerlijk voor een kind een ruimte te hebben in de spelkamer waarin hij ‘gewoon’ mag spelen, hij hoeft niet te ‘presteren’. Hij hoeft alleen maar te zijn wie hij is, een ‘spelend kind’.

De vertrouwensrelatie tussen kind en therapeut is de basis van client-centered speltherapie. De speltherapeut mag getuige zijn van datgene wat het kind laat zien. Daarom is het van wezenlijk belang dat de therapeut een veilige omgeving weet te scheppen waarin het kind kan spelen en zijn ervaringen durft toe te laten en daarbij durft stil te staan.

De basishouding van de therapeut is er dus een van onvoorwaardelijke acceptatie van het kind. Daardoor kan het kind zichzelf ook beter gaan accepteren. Voor het kind betekent dit dat hij zichzelf kan zijn en dat al zijn gevoelens, gedachten en ervaringen er mogen zijn zoals ze zijn.
In het therapeutische proces kan het kind leren stil te staan bij al zijn gevoelens, zonder dat hij het risico loopt afgewezen te worden. Hij kan gaan ontdekken waar zijn kracht ligt en wat zijn minder sterke kanten zijn. In de spelkamer ervaart hij dat hij weer controle krijgt en deze ervaring kan hem helpen, ook buiten de spelkamer, anders om te gaan met zijn werkelijkheid.

Door het kind te laten spelen, door mee te spelen en te observeren, leert de therapeut de “speeltaal” van het kind te begrijpen.
Gesteund door de therapeut krijgt het kind de gelegenheid om de conflicten waar hij mee worstelt te uiten, nieuwe ervaringen op te doen en zijn eigen mogelijkheden weer te ontdekken en te gebruiken. Zodat het kind zich verder kan ontplooien en ontwikkelen.

Speltherapie is als de fase tussen rups en vlinder. De ‘vloeibare’ fase tussen zich opgesloten voelen en vrijheid ervaren. Door deze fase ‘past het oude jasje niet meer’.
Zoals de rups zich ontpopt tot een vlinder (in het Frans: papillon), zo kan er door speltherapie voor uw kind weer ruimte komen en kan het weer groeien in zijn ontwikkeling! Uw kind kan op een nieuwe manier de wereld gaan verkennen.

Werken bij

Stage lopen in praktijk Papillon
In ons team van speltherapeuten is veel deskundigheid, kennis en ervaring aanwezig, die wij graag met anderen delen. Daarom staat onze deur open voor mensen die graag bij ons zouden willen stage lopen. Stuur een mailtje met je motivatie en CV naar mirjam@speltherapiehelpt.nl

Onze spelkamer gebruiken
Ben je een therapeut en wil je onze spelruimte gebruiken? Werk je het liefst alleen of wil je juist genieten van de voordelen van het werken in een team?
Wij bieden je de mogelijkheid onze spelkamer een dag(deel) te gebruiken en (als je wilt) met ons samen te werken.
Heb je andere wensen of ideeën? Neem ook dan contact op. Overleg is altijd mogelijk!

Aangesloten bij

  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
    RBCZ: 209146R
    www.rbcz.nu
  • Kamer van Koophandel
    Nummer: 24492382
Neem contact op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Neem contact op!