“Spelen is een serieuze zaak, want spelen is de taal van het kind”

Felicia Hart

Mijn naam is Felicia Hart. Na het behalen van mijn hbo-diploma Jeugdwelzijnswerk werkte ik gedurende 25 jaar in de kinderopvang in verschillende (leidinggevende) functies. Omdat ik steeds meer geboeid raakte door kinderen met sociale- emotionele- en gedragsproblematiek, de oorzaak ervan en hoe ik hen een helpende hand zou kunnen bieden, volgde ik in 2008 de post HBO Speltherapie aan de Utrechtse Hogeschool. In 2010 behaalde ik mijn diploma en breng nu het boeiende vak speltherapie in praktijk.

Binnen het jeugdwerk van de Protestantse Kerk Wassenaar werkte ik 25 jaar als vrijwilliger.

Ik heb een dochter (1995).