Gezinsgesprekken

Naast speltherapie biedt het team van Papillon ook Gezinsgesprekken aan.

Als uw kind zorgen kent, dan heeft dit vaak ook invloed op de mensen die heel dichtbij uw kind staan; de mensen van zijn/haar gezin. Onderlinge relaties kunnen sterk onder druk komen te staan. Dat kan zwaar en ingewikkeld zijn.

Soms helpt het dan om als gezin ook eens met de therapeut te praten. Die zorgt ervoor dat alle leden van het gezin een stem krijgen, iedereen aan bod komt en dat er vooral goed naar elkaar wordt geluisterd.

Een gezinsgesprek is erop gericht om als de verschillende personen in een gezin op een open, persoonlijke manier in gesprek te komen met elkaar.

Onze therapeut helpt om op een laagdrempelige manier die past binnen speltherapie, ieders eigen behoeften te leren uitspreken en de positieve en krachtige kanten van het gezin weer te versterken. Zo krijgt ieder gezinslid zicht op zijn/ haar eigen handelen en aandeel om vervolgens allemaal een positieve bijdrage te geven aan een goede onderlinge band en de zorgen in het gezin, ieder op zijn eigen wijze en manier, te kunnen dragen.