Kinderpraktijk Papillon is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Kinderpraktijk Papillon is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

De bij het NIBIG aangesloten zorgverleners, waaronder onze praktijk, vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wkkgz. Die wet versterkt de positie van de cliënt en brengt het werk van de zorgverleners in de complementaire zorg onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. (IG&J)

Ook heeft het NIBIG een Geschilleninstantie, die zoals de Wkkgz voorschrijft, is erkend door het Ministerie van VWS. De Commissie Zorgklacht en Geschil NIBIG doet haar werk in volledige onafhankelijkheid van het NIBIG en behandelt en beoordeelt een klacht van de cliënt tegen de zorgverlener, als die klacht niet in een gesprek of met behulp van een zogenaamde klachtenfunctionaris is opgelost.

De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Iedere (spel)therapeut werkzaam voor Kinderpraktijk Papillon onderschrijft de beroeps-en gedragscode, vastgesteld door onze beroepsorganisatie FVB/NVVS en houdt zich aan de wettelijke regels (AVG, Wkkgz, etc.) die landelijk en lokaal gelden en de regels voor vakregistratie.