Kosten

Activiteit Per 1-1-2024
Intakegesprek  €85,00
Sessie  €85,00
Oudergesprek  €85,00
Verslaglegging €85,00
Schoolbezoek €85,00 per uur, excl. reiskosten

Deze tarieven zijn geldig voor particulieren die buiten de Jeugdwet vallen. Voor cliënten die binnen de Jeugdwet vallen, geldt een tarief dat geldend is voor basis-GGZ.

Vergoedingen

Een aantal verzekeraars vergoeden een deel van de kosten voor speltherapie. U kunt zelf in uw verzekeringspolis nagaan in hoeverre speltherapie vergoed wordt. Speltherapie maakt deel uit van het aanvullend pakket. Of u in aanmerking komt voor een vergoeding kunt u vinden op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie

De kosten voor alle directe contacten met ouders (waar het kind dus niet bij aanwezig is) worden op een aparte factuur in rekening gebracht, op naam van de ouder bij wie het kind bij de zorgverzekeraar staat ingeschreven. Facturen voor het kind en die ouder kunt u beide indienen waardoor de vergoedingen gescheiden blijven en uw kind de volledige vergoeding krijgt waar hij/zij voor speltherapie gebruik van mag maken.