Kwaliteit

Erkende FVB opleiding

Onze vaktherapeuten hebben allen een Masteropleiding Speltherapie of een Post HBO opleiding tot speltherapeut.

Lidmaatschap Register Vaktherapie

Al onze benodigde gegevens, professionalisering en/of registraties zijn op orde. We blijven vakbekwaam door ons lidmaatschap en registratie in het Register Vaktherapie, die hoge eisen stelt op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

SKJ registratie

Meerdere van onze therapeuten zijn SKJ geregistreerd.

Kennis en ervaring

Er is veel kennis en ervaring aanwezig in onze praktijk, die we zeer regelmatig vergroten, verbreden en verdiepen. Therapeuten werkzaam bij Kinderpraktijk Papillon laten zich jaarlijks bijscholen om de kennis over ontwikkelingen in de psycho-sociale zorg up to date te houden. We hebben maandelijks praktijk-, intervisievergaderingen, maar zoeken elkaar daarbuiten ook op om te overleggen en/of te delen.

Kiwa Keurmerk ZZP-er

Met het Kiwa keurmerk voldoet kinderpraktijk Papillon aan de beroeps- en ondernemerseisen en verleent kwalitatief goede zorg. Met Mijn Keurmerk laat onze praktijk  zien dat wij voldoen aan alle WKKGZ-eisen. Wij allen zijn in het bezit van het KIWA Keurmerk voor ZZP-er Zorg en Welzijn.

Voor ouders en opvoeders is het kwaliteitskeurmerk een belangrijk hulpmiddel om een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van zzp’ers. U kunt in het Kiwa Keurmerkregister Keurmerkregister – MijnKeurmerk.nl relevante informatie vinden voor het controleren van gecertificeerde ZZP’ers.

Aangesloten bij

 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
  RBCZ: 209146R
  rbcz.nu
 • Jeugdzorgwerker Stichting Kwaliteitsregister
  skjeugd.nl
 • Kamer van Koophandel
  Nummer: 24492382