Sociale vaardigheidstraining*

* Wij hebben alles in huis om SOVa-trainingen te geven. Maar omdat er erg veel vraag is naar speltherapie en theraplay, zijn deze werkvormen wat meer naar de achtergrond geschoven. Wel hebben we lijntjes met andere professionals waarnaar wij doorverwijzen als er een cliëntje voor een SOVA of Rots & Watertraining wordt aangemeld. Neem daarom gerust contact met ons op, wij denken graag met u mee!

Wat is sociale vaardigheidstraining

Op veel scholen wordt geconstateerd dat kinderen in de problemen raken wanneer zij onvoldoende mogelijkheden hebben om op een goede manier contact te maken met leeftijdgenootjes.
Het gedrag van een kind dat moeilijk contact maakt in een sociale situatie, de manier waarop het over zichzelf denkt en hoe het zichzelf voelt, wordt negatief beïnvloedt. Het kind voelt zich bang, onzeker en gespannen. Dit gedrag uit zich in snel ruzie hebben, alleen spelen, plagen of gepest worden. Dit kan ertoe leiden dat een kind een negatief zelfbeeld ontwikkelt en weinig (zelf)vertrouwen heeft.

Speciaal voor deze kinderen, in de leeftijd van 9 – 12 jaar, bieden wij een sociale vaardigheidstraining aan.

Wij komen naar de school van uw kind toe.

De kinderen leren op een speelse wijze sociale vaardigheden, die hen in staat stellen om op een plezierige, bevredigende en ontspannen wijze contacten aan te gaan en te onderhouden met hun leeftijdgenoten en volwassenen.

Via spel, rollenspel, gezelschapsspel en creatieve activiteiten wordt een proces van gedragsverandering op gang gebracht, waarbij steun vanuit de omgeving (thuis en school) van groot belang is om tot blijvende veranderingen te komen.

Vaardigheden

De vaardigheden waar de training zich op richt zijn o.a.:

  • de ander aankijken, gericht zijn op de ander;
  • luisteren naar de ander;
  • duidelijk praten, iets vragen;
  • via voelen van, naar praten over gevoelens;
  • omgaan met gevoelens, perspectief nemen;
  • samenspelen/samenwerken en vertrouwen
  • op elkaar reageren;
  • aanleren van nieuw gedrag

Aan de training kunnen acht kinderen deelnemen.

Praktische informatie

De SoVa-training is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar (in de groepen 6, 7 en 8) en zullen in 12 groepsbijeenkomsten op de school van uw kind gegeven worden.

Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats met het kind en (één van) de ouders. Na een aantal sessies zullen we opnieuw met u als ouder(s) spreken over het vervolg van de training. Tot slot hebben we met u een evaluatiegesprek.
Ook vindt er een avond voor leerkrachten en ouders plaats en komen de kinderen ± zes weken ná de training, terug in de groep, voor een terugkombijeenkomst.

Kosten Sociale vaardigheidstraining

Onze SoVa-training kost per kind in totaal 550,00 euro.
Inhoud van deze training: 3 (ouder)gesprekken (intake, tussenevaluatie, eindgesprek), 12 groepsbijeenkomsten, een terugkombijeenkomst (± 6 weken na de training), een informatieavond voor leerkrachten- en ouders, een persoonlijk plan van aanpak en een persoonlijk eindverslag.