Speltherapeut bij Kinderpraktijk Papillon

‘Thuis voelen’, zowel uw kind als ook u als ouder, vinden wij bij kinderpraktijk Papillon heel belangrijk.

In alle vormen van onze hulpverlening is ons doel uw kind zo goed mogelijk te volgen en te ondersteunen op zijn levensroute en in zijn eigen tempo en u als ouders of verzorgers te ondersteunen en adviseren in dat proces.

Ieder kind, ongeacht zijn/haar levensovertuiging, is bij ons van harte welkom!
Ons team bestaat voor een groot deel uit mensen die het christelijk geloof als leidraad voor hun leven nemen.

Vestigingen

Kinderpraktijk Papillon heeft 3 vestigingen; een vestiging in Capelle aan den IJssel, een vestiging in Zoetermeer en een vestiging in Zwijndrecht. Daarnaast werken we ook samen met een collega in Ouderkerk aan den IJssel én in Oud-Beijerland.
We vinden het fijn er voor veel kinderen en hun ouders te kunnen zijn en iets voor hen te kunnen betekenen!

Kwaliteit

Onze vaktherapeuten hebben allen een erkende FVB opleiding gevolgd namelijk een Masteropleiding Speltherapie of een Post HBO opleiding tot speltherapeut.
Al onze benodigde gegevens, professionalisering en/of registraties zijn op orde. We blijven vakbekwaam door ons lidmaatschap en registratie in het Register Vaktherapie, die hoge eisen stelt op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.
Daarnaast zijn wij allen in het bezit van het KIWA Keurmerk voor ZZP-er Zorg en Welzijn. Meerdere van onze therapeuten zijn SKJ geregistreerd.

Er is veel kennis en ervaring aanwezig in onze praktijk, die we zeer regelmatig vergroten, verbreden en verdiepen. Speltherapeuten werkzaam bij Kinderpraktijk Papillon laten zich jaarlijks bijscholen om de kennis over ontwikkelingen in de psycho-sociale zorg up to date te houden.
We hebben vast (maandelijks) overleg (praktijk-, intervisievergaderingen), maar zoeken elkaar daarbuiten ook op om te overleggen en/of te delen.