Home » Speltherapie

Speltherapie

De deur van Papillon, staat open voor alle kinderen die zich al een tijdje niet prettig voelen, in de omgeving van Capelle aan den IJssel & Zoetermeer, en in Zwijndrecht.

Emotionele problematiek kan op allerlei manieren een kind in de weg staan. Een kind kan signalen geven door vaak boos, driftig of verdrietig te zijn, zich terug te trekken of last te hebben van angst(en). Sommige kinderen hebben buikpijn of slapen slecht. Bij anderen is het maken van contact moeilijk. Vaak gaat het op school niet gemakkelijk of valt bepaald gedrag op.

Soms is er een duidelijk aanwijsbare reden voor de zorgen om uw kind.
Aanwijsbare redenen kunnen zijn:

 • conflicten
 • concentratiemoeilijkheden
 • grenzen stellen
 • familiale moeilijkheden
 • hechtingsproblematiek
 • hoogbegaafdheid
 • HSP (hooggevoeligheid)
 • laag zelfbeeld
 • leerproblemen of andere beperkingen
 • moeilijkheden met sociaal contact
 • onrust (denk ook aan ADHD)
 • onzekerheid
 • opvoedingsproblemen
 • ouders in (v)echtscheiding
 • perfectionisme
 • persoonlijke ontwikkeling, pesten
 • samengesteld gezin
 • seksueel misbruik of mishandeling
 • slaapproblemen (moeilijk kunnen inslapen, last van nachtmerries, bedplassen)
 • stress/spanningen
 • trauma
 • verlatingsangst
 • verlegenheid
 • verlies
 • verminderde agressiebeheersing
 • (omgaan met) ziekte
 • zorgen op school

Soms is er geen aanwijsbare reden.

In (bijna) alle gevallen geldt: speltherapie helpt!

In dit filmpje meer uitleg over speltherapie.

Voor welke kinderen?

Speltherapie is het meest geschikt voor kinderen die emotioneel niet in balans zijn, in de leeftijd van drie tot en met ongeveer twaalf jaar.
Wij nemen ook kinderen in andere leeftijdsgroepen en kinderen of volwassenen met een beperking in behandeling. Niet de kalenderleeftijd, maar de emotionele ontwikkelingsleeftijd staat centraal.

Speltherapieproces

We starten met een intakegesprek. We spreken u als ouder(s)/verzorger(s) zonder aanwezigheid van uw kind. We bespreken de door u vooraf ingevulde vragenlijst en alles wat nog meer nodig is om een eerste indruk van uw kind te krijgen.

Er volgt een observatieperiode waarin uw kind vier keer komt spelen in de spelkamer. De speltherapeut observeert en leert uw kind kennen. Daarna komen de ouder(s)/verzorger(s) en speltherapeut weer bij elkaar voor een adviesgesprek. De speltherapeut vertelt haar bevindingen en benoemt eventuele doelen waaraan gewerkt kan worden. Ook u kijkt terug naar de afgelopen periode en u beslist samen met de speltherapeut of speltherapie de geschikte behandeling is.

De speltherapie vindt wekelijks plaats op een vast tijdstip. Een spelsessie duurt 50 minuten.
Vooraf is moeilijk vast te stellen hoe lang het proces zal duren en welke richting het op gaat omdat de therapeut het proces van uw kind volgt. Dit is nodig om het kind het gevoel te geven dat het er mag zijn en mag voelen wat het voelt. De lengte van de behandeling is dus afhankelijk van de problematiek en het tempo van uw kind.

Uw kind maakt deel uit van een gezin, familie of gemeenschap. En daarom stopt onze therapie, training of behandeling dus ook niet bij het kind. U als ouders, opvoeders of verzorgers bent van wezenlijk belang bij het therapeutisch proces. U wordt daarom regelmatig uitgenodigd voor een (evaluatie)gesprek.

Indien nodig en na toestemming van u als ouders of verzorgers, betrekken we ook graag de school of andere evt. professionals in het proces.

Kosten en vergoedingen

Activiteit Prijs
Intakegesprek €75,00
Sessie €75,00
Oudergesprek €75,00
Verslagleging €75,00
Telefonisch oudergesprek (langer dan 20 minuten) €55,00
Schoolbezoek €85,00 excl. reiskosten

Deze tarieven zijn geldig voor particulieren die buiten de Jeugdwet vallen. Voor cliënten die binnen de Jeugdwet vallen, geldt een tarief dat geldend is voor basis-GGZ (vergoedingen op basis van PGB/gemeente: €89,00 per uur).

Vergoedingen

Veel verzekeraars vergoeden een deel van de kosten voor speltherapie. U kunt zelf in uw verzekeringspolis nagaan in hoeverre speltherapie vergoed wordt. Speltherapie maakt deel uit van het aanvullend pakket. Of u in aanmerking komt voor een vergoeding kunt u vinden op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie

De kosten voor alle directe contacten met ouders (waar het kind dus niet bij aanwezig is) worden op een aparte factuur in rekening gebracht, op naam van de ouder bij wie het kind bij de zorgverzekeraar staat ingeschreven. Facturen voor het kind en die ouder kunt u beide indienen waardoor de vergoedingen gescheiden blijven en uw kind de volledige vergoeding krijgt waar hij/zij voor speltherapie gebruik van mag maken.

Aanmelden

U kunt zich zonder verwijzing aanmelden voor speltherapie of onze andere vormen van hulpverlening.
Het kan wel zijn dat een huisarts, schoolmaatschappelijk werker of andere professional u wijst op de mogelijkheid van bijv. speltherapie. Een verwijsbrief met de reden hiervoor wordt dan erg op prijs gesteld.

Informatie

Bent u benieuwd of speltherapie iets is voor uw kind en/of uw situatie?
Wilt u eerst meer informatie over onze praktijk en de mensen die er werken?
Wilt u meer weten over kosten en/of vergoedingen?
Neem dan kosteloos contact op met onze praktijk. U kunt ons mailen mirjam@speltherapiehelpt.nl of bellen 06-515 69 200 (het liefst op doordeweekse avonden na 20.00 uur), dan denken we met u mee.

Door intensief met elkaar samen te werken en één contactpersoon te hebben die de planning bijhoudt, kunt u tijdens een telefonisch oriëntatiegesprek uw voorkeursdag(en) en -tijd doorgeven.

We doen ons best zoveel mogelijk zonder wachtlijst te werken!

Neem contact op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Neem contact op!